Home

Siste innlegg

Overdødelighet i Norge?

Økt dødelighet i 2021 Statistisk sentralbyrå skrev 9. mars 2022: Det døde 42 000 personer i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, og flere enn noe år etter 2003. Det døde 42 002 personer i 2021. I 2003 døde 42 478 personer. (Kilde: SSB Tabell 05379) Hvis vi går endaContinue reading “Overdødelighet i Norge?”

Svinaktig influensa?

For dem som har glemt hendelsesforløpet i svineinfluensaen: Les rapporten: “Ny influensa A (H1N1) 2009: Gjennomgang av erfaringene i Norge”, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/ny-influensa-a-h1n1-2009.pdf Punkt 4.6. Vaksineavtalen (side 37) er interessant:“Gjeldende Pandemiplan fra 2006 omtaler den vaksineavtalen Norge på det tidspunkt hadde med produsenten Solvay om 4 millioner doser influensavaksine. AvtalenContinue reading “Svinaktig influensa?”

JTV-posten nr 23/2021

Fra Club of Rome til Global Public Private Partnership Vår gamle struktur med suverene nasjonalstater, og følgelig vårt demokrati, blir nå undergravet og erstattet av «The New World Order». Les JTV-posten – For folk som tør stille spørsmål

JTV-posten nr 21/2021

Folkehelseinstituttet (FHI) er urokkelig i sin markedsføring av mRNA-vaksinene, som de like urokkelig mener er «trygge og effektive». Trygge og effektive. Virkelig? Les JTV-posten – For folk som tør stille spørsmål

Sveriges nasjonaldag 6. juni

Norway2030 gratulerer Sverige på nasjonaldagen! Nasjonaldagen feires dels til minne av at Gustav Vasa ble valgt til Sveriges konge 6. juni 1523, da Sverige atter ble et fritt rike og brøt Kalmarunionen, og dels til minne av at 1809 års regjeringsform ble underskrevet den 6. juni 1809.

Mikrobiolog advarer mot mRNA-injeksjoner og PCR-tester

Mikrobiologen og forskeren Runi Rogers advarer mot mRNA-injeksjoner. Hun sier at alle som tar vaksinen i virkeligheten er forsøkskaniner fordi mRNA-vaksinen er et eksperimentelt preparat som ikke er ferdig utprøvd. Rogers sier at det å velge piggproteinet som antigen var et veldig dårlig valg. Man kan komme i en situasjon der kroppen konstant produserer piggprotein.Continue reading “Mikrobiolog advarer mot mRNA-injeksjoner og PCR-tester”

Vår rett, vår plikt

Grunnlovsdagen er Norges dag. Ikke Helsedirektoratets eller karrierepolitikeres dag.Karrierepolitikere med kurs i jordbærplukking og servering.

Frihetssamling i Oslo 15. mai 2021

Møt opp foran Stortinget lørdag 15. mai kl. 17. Friheten kommer ikke tilbake, hvis vi ikke kjemper for den! Vi kan ikke vente på at regjeringen og helsetoppene gir oss friheten tilbake. Vi er født frie og vi skal ha frihet igjen.

Get new content delivered directly to your inbox.