Home

Ingenting er umulig

Siste innlegg

Høringssvar sendt av AGF2030

AGFs svar (sendt 10. mai 2021) på Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven I Norge og Norden har man kjempet for et åpent samfunn. Denne åpenheten har det moralske hjertet og grunnlaget for et samfunn basert på etikk. Forslaget om å skape et sorteringssamfunn basert på helsemessig status strider mot alle disse prinsippene. Det…

I will hold you

MP3-fil for nedlasting Look, there was once in my lifeI didn’t even know wrong from rightBack in ’92 I believed the media liesI believed the government tooThen something opened my eyesIt was a breakthroughLike being born againIt’s been quite a rideAnd I know it’s not throughCompassion for youAnd the things that you doThe people you…

Dødelighet per aldersgruppe

Hvilke aldersgrupper har størst dødelighet hittil i 2022? Som vi ser, er det de gamle som dør. Det er lav dødelighet blant mennesker under 60 år. 72,05 % av dødsfallene hittil i år, er blant mennesker over 75 år. Tabellen viser totalt antall døde t.o.m uke 21. AlderAntall dødeAndel døde0-4460,25 %5-9110,06 %10-14110,06 %15-19300,16 %20-24350,19 %25-29630,34…

Norge er ikke et demokratisk land

To interessante saker er snart til behandling i Stortinget, der våre udemokratiske “folkevalgte” sitter.Sak 1:Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat) Prop. 92 L (2021-2022), Innst. 415 L (2021-2022)Behandles i Stortinget 2. juni 2022. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i proposisjonen å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august…

Ja, vi ble lurt

Vi ble lurt i 2009 og vi ble lurt i 2020 22. januar 2010 skrev Aftenposten om svineinfluensabløffen i A-magasinet. 13 000 kan dø.Sivilforsvaret ble mobilisert da svineinfluensaen kom til Norge.Enorme pengesummer er tjent på det som er blitt kalt en av verdens største helseskandaler. “13 000 mulig døde nordmenn var en vanvittig tallspekulasjon”Jan Helge…

Keiserens nye klær

MP3-fil til nedlastning Det gör ont att bli luradBli pushad på giftsprutorGör det inte mindre surtDet är klart jag är förbannadVi kommer aldrig acceptera er propaganda I 2020 viste dere for flere, hvem dere erGale, hatefulle og totalitærUten ære, men forkledd som humanitærHøre på dere?Jeg vil heller bli banka i hjæl av balltrærProstituere meg som statssekretær Tydelig dere presser påFordi stadig…

Overdødelighet i Norge?

Økt dødelighet i 2021 Statistisk sentralbyrå skrev 9. mars 2022: Det døde 42 000 personer i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, og flere enn noe år etter 2003. Det døde 42 002 personer i 2021. I 2003 døde 42 478 personer. (Kilde: SSB Tabell 05379) Hvis vi går enda…

Svinaktig influensa?

For dem som har glemt hendelsesforløpet i svineinfluensaen: Les rapporten: “Ny influensa A (H1N1) 2009: Gjennomgang av erfaringene i Norge”, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/ny-influensa-a-h1n1-2009.pdf Punkt 4.6. Vaksineavtalen (side 37) er interessant:”Gjeldende Pandemiplan fra 2006 omtaler den vaksineavtalen Norge på det tidspunkt hadde med produsenten Solvay om 4 millioner doser influensavaksine. Avtalen…

JTV-posten nr 23/2021

Fra Club of Rome til Global Public Private Partnership Vår gamle struktur med suverene nasjonalstater, og følgelig vårt demokrati, blir nå undergravet og erstattet av «The New World Order». Les JTV-posten – For folk som tør stille spørsmål

JTV-posten nr 21/2021

Folkehelseinstituttet (FHI) er urokkelig i sin markedsføring av mRNA-vaksinene, som de like urokkelig mener er «trygge og effektive». Trygge og effektive. Virkelig? Les JTV-posten – For folk som tør stille spørsmål

Sveriges nasjonaldag 6. juni

Norway2030 gratulerer Sverige på nasjonaldagen! Nasjonaldagen feires dels til minne av at Gustav Vasa ble valgt til Sveriges konge 6. juni 1523, da Sverige atter ble et fritt rike og brøt Kalmarunionen, og dels til minne av at 1809 års regjeringsform ble underskrevet den 6. juni 1809.

Mikrobiolog advarer mot mRNA-injeksjoner og PCR-tester

Mikrobiologen og forskeren Runi Rogers advarer mot mRNA-injeksjoner. Hun sier at alle som tar vaksinen i virkeligheten er forsøkskaniner fordi mRNA-vaksinen er et eksperimentelt preparat som ikke er ferdig utprøvd. Rogers sier at det å velge piggproteinet som antigen var et veldig dårlig valg. Man kan komme i en situasjon der kroppen konstant produserer piggprotein.…

Folkets 17. mai-tog 2021 i Oslo

Bli med på den Viktigste 17. mai-feiringen siden 1814! Hvert eneste år har vi feiret den viktigste dagen i vår nasjons historie. I fjor ble markeringen avlyst for første gang siden krigen. Nå vil mange barn og voksne ha 17. mai-feiringen tilbake! Derfor samles vi til et uoffisielt 17. mai-tog i Oslo der stivpynta folk…

Vår rett, vår plikt

Grunnlovsdagen er Norges dag. Ikke Helsedirektoratets eller karrierepolitikeres dag.Karrierepolitikere med kurs i jordbærplukking og servering.

Frihetssamling i Oslo 15. mai 2021

Møt opp foran Stortinget lørdag 15. mai kl. 17. Friheten kommer ikke tilbake, hvis vi ikke kjemper for den! Vi kan ikke vente på at regjeringen og helsetoppene gir oss friheten tilbake. Vi er født frie og vi skal ha frihet igjen.

Get new content delivered directly to your inbox.