Site icon Norway 2030

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Stopp koronasertifikatet! Send inn ditt høringsvar innen 12. mai 2021. Alle svar er viktige. Dette må vi stoppe!

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-koronasertifikat-endringer-i-smittevernloven/id2847796/

Exit mobile version