Site icon Norway 2030

JTV-posten nr 21/2021

Folkehelseinstituttet (FHI) er urokkelig i sin markedsføring av mRNA-vaksinene, som de like urokkelig mener er «trygge og effektive».

Trygge og effektive. Virkelig?

Les JTV-posten – For folk som tør stille spørsmål

Exit mobile version