JTV-posten nr 23/2021

Fra Club of Rome til Global Public Private Partnership

Vår gamle struktur med suverene nasjonalstater, og følgelig vårt demokrati, blir nå undergravet og erstattet av «The New World Order».

Les JTV-posten – For folk som tør stille spørsmål

Leave a Reply

%d bloggers like this: