JTV-posten nr 23/2021

Fra Club of Rome til Global Public Private Partnership

Vår gamle struktur med suverene nasjonalstater, og følgelig vårt demokrati, blir nå undergravet og erstattet av «The New World Order».

Les JTV-posten – For folk som tør stille spørsmål

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: