Site icon Norway 2030

Svinaktig influensa?

Svin. Foto: AGF2030

For dem som har glemt hendelsesforløpet i svineinfluensaen:

Les rapporten: “Ny influensa A (H1N1) 2009: Gjennomgang av erfaringene i Norge”, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/ny-influensa-a-h1n1-2009.pdf

Punkt 4.6. Vaksineavtalen (side 37) er interessant:
Gjeldende Pandemiplan fra 2006 omtaler den vaksineavtalen Norge på det tidspunkt hadde med produsenten Solvay om 4 millioner doser influensavaksine. Avtalen ville bli utløst når WHO hadde erklært nivået på utbruddet til fase 6, altså at det foreligger en pandemisk situasjon. Norge inngikk for øvrig sin første avtale om levering av influensapandemivaksine allerede i 2004.

Ny avtale ble inngått med produsenten GlaxoSmithKline (GSK) 30. juni 2008 etter forutgående anbudsrunde. Avtalen gjelder for tre år med mulighet til forlengelse i ytterligere tre år.
Avtalen gir Norge rett og plikt til å kjøpe pandemivaksine, og den omfatter totalt 9,4 millioner doser (to doser per innbygger) til en kostnad av 730 mill. kr.

Du verden så forutseende de var!

Da WHO erklærte svineinfluensa som en pandemi i 2009, hadde FHI/Helsedirektoratet allerede vaksineinnkjøpsavtalen klar. Avtalen med GlaxoSmithKline om innkjøp av Pandemrix var inngått ett år tidligere, sommeren 2008.

30. juni 2008 inngikk Norge vaksineavtalen med GlaxoSmithKline.
Avtalen gikk ut på at under en eventuell pandemi skulle GlaxoSmithKline forsyne Norge med to doser vaksine per norske innbygger.
Avtalen ga Norge garanti for leveranse, men den ga ikke rom for reforhandlinger.
11. juni 2009 erklærte generaldirektør i WHO, Margaret Chan Fung Fu-chun (fra Hong Kong), svineinfluensa (H1N1), for en pandemi.
WHO anbefalte alle sine 194 medlemsland å vaksinere seg, og med dette ble Norges vaksineavtale med GlaxoSmithKline utløst.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2010/10/13/overdrev-faren-ved-svineinfluensa/

Exit mobile version