Site icon Norway 2030

Menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine

7 157 bivirkningsmeldinger

I Legemiddelverkets bivirkningsrapport publisert 19. mai 2022, kan vi lese at de per 17. mai 2022 har mottatt 7 157 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon.

605 av disse meldingene klassifiseres som alvorlige. 413 av meldingene gjelder kvinner etter overgangsalder og 406 av disse klassifiseres som alvorlige.

  Totalt Etter overgangsalder
Dato Antall meldinger Alvorlige Antall meldinger Alvorlige
2022-05-17 7 157 605 413 406

Ingen sammenheng

25. juni 2021 sa Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, at ingenting tilsier at menstruasjonsforstyrrelser har sammenheng med koronavaksinen. Det er heller ikke holdepunkter for at noen av koronavaksinene påvirker kvinners fruktbarhet.

Da hadde Legemiddelverket behandlet drøyt 50 meldinger om forskjellig typer menstruasjonsforstyrrelser.

Etter kun et femtitall bivirkningsmeldinger, kunne altså Madsen konstatere at det ikke var noen sammenheng.

Sammenheng

Snart ett år senere ser situasjonen ganske annerledes ut. Nå er det sammenheng.

Legemiddelverket skriver i nyhetsartikkelen «Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelse» (oppdatert 19. mai 2022):
Legemiddelverket mottar mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinering. Foreløpige resultater fra FHIs befolkningsundersøkelse viser at det er en økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser.

FHI skrev 21. des 2021 at det er «Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter vaksinasjon mot korona»

FHIs kartlegging konstaterer bl.a:

Stole på helsemyndighetene?

Kan vi egentlig stole på helsemyndighetene? Mange husker kanskje tilbake til svineinfluensaen i 2009. I Dagsnytt 18, 18. nov 2009, sa Steinar Madsen at det var konspirasjonsteorier at vaksinen mot svineinfluensa var farlig.

11 år senere, 13. nov 2020, i artikkelen «Bivirkninger av vaksiner – hva lærte vi av pandemien i 2009?», sier Steinar Madsen:
– Vi skal være åpne om vaksinebivirkninger. Ikke bare om hva som blir meldt under vaksinering, men også hva vi vet og ikke vet om de aktuelle vaksinene før de tas i bruk.

 

Exit mobile version