Ja, vi ble lurt

Vi ble lurt i 2009 og vi ble lurt i 2020

22. januar 2010 skrev Aftenposten om svineinfluensabløffen i A-magasinet.

13 000 kan dø.
Sivilforsvaret ble mobilisert da svineinfluensaen kom til Norge.
Enorme pengesummer er tjent på det som er blitt kalt en av verdens største helseskandaler.

“13 000 mulig døde nordmenn var en vanvittig tallspekulasjon”
Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk


Flere av ekspertene som gir råd til WHO i vaksine- og virusspørsmål, har koblinger til selskaper i legemiddelindustrien.

Da WHO erklærte at svineinfluensaen var en pandemi, utløste det Norges forpliktelse om å kjøpe 9,4 millioner vaksiner fra GlaxoSmithKline.

Dermed utløste en mild og stort sett ufarlig influensaepidemi massevaksinasjon i den rike verden – og milliardinntekter for legemiddelindustrien. Og som om det ikke var nok: WHO mente at det var nødvendig med to vaksiner per person.

29 nordmenn døde under svineinfluensaepidemien. En gjennomsnittlig vinterinfluensa tar livet av mellom 1000 og 1300 nordmenn.

Leave a Reply

%d bloggers like this: