Dødelighet per aldersgruppe

Foto: AGF2030

Hvilke aldersgrupper har størst dødelighet hittil i 2022?

Som vi ser, er det de gamle som dør. Det er lav dødelighet blant mennesker under 60 år. 72,05 % av dødsfallene hittil i år, er blant mennesker over 75 år. Tabellen viser totalt antall døde t.o.m uke 21.

AlderAntall dødeAndel døde
0-4460,25 %
5-9110,06 %
10-14110,06 %
15-19300,16 %
20-24350,19 %
25-29630,34 %
30-34560,30 %
35-39690,37 %
40-441300,70 %
45-492001,07 %
50-543391,82 %
55-594842,60 %
60-647534,04 %
65-691 2036,45 %
70-741 7819,55 %
75-792 58813,88 %
80-842 77314,87 %
85-893 24317,39 %
90-943 06316,43 %
95-991 4747,90 %
100+2951,58 %
Totalt18 647100,00 %
Antall døde 2022 uke 1-21

Kilde i SSB Statistikkbanken

TabellStatistikk
12973Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper 2000-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/12973/

Leave a Reply

%d bloggers like this: