Site icon Norway 2030

Dødelighet 2022 t.o.m uke 45

Kilde

TabellSSB Statistikkbanken
07995Døde etter kjønn, alder og uke
https://www.ssb.no/statbank/table/07995/
Exit mobile version