Høringssvar sendt av AGF2030

AGFs svar (sendt 10. mai 2021) på Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven I Norge og Norden har man kjempet for et åpent samfunn. Denne åpenheten har det moralske hjertet og grunnlaget for et samfunn basert på etikk. Forslaget om å skape et sorteringssamfunn basert på helsemessig status strider mot alle disse prinsippene. DetContinue reading “Høringssvar sendt av AGF2030”

Dødelighet per aldersgruppe

Hvilke aldersgrupper har størst dødelighet hittil i 2022? Som vi ser, er det de gamle som dør. Det er lav dødelighet blant mennesker under 60 år. 72,05 % av dødsfallene hittil i år, er blant mennesker over 75 år. Tabellen viser totalt antall døde t.o.m uke 21. Alder Antall døde Andel døde 0-4 46 0,25Continue reading “Dødelighet per aldersgruppe”

Norge er ikke et demokratisk land

To interessante saker er snart til behandling i Stortinget, der våre udemokratiske “folkevalgte” sitter. Sak 1:Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat) Prop. 92 L (2021-2022), Innst. 415 L (2021-2022)Behandles i Stortinget 2. juni 2022. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i proposisjonen å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5.Continue reading “Norge er ikke et demokratisk land”

Ja, vi ble lurt

Vi ble lurt i 2009 og vi ble lurt i 2020 22. januar 2010 skrev Aftenposten om svineinfluensabløffen i A-magasinet. 13 000 kan dø.Sivilforsvaret ble mobilisert da svineinfluensaen kom til Norge.Enorme pengesummer er tjent på det som er blitt kalt en av verdens største helseskandaler. “13 000 mulig døde nordmenn var en vanvittig tallspekulasjon”Jan HelgeContinue reading “Ja, vi ble lurt”

Keiserens nye klær

MP3-fil til nedlastning Det gör ont att bli luradBli pushad på giftsprutorGör det inte mindre surtDet är klart jag är förbannadVi kommer aldrig acceptera er propaganda I 2020 viste dere for flere, hvem dere erGale, hatefulle og totalitærUten ære, men forkledd som humanitærHøre på dere?Jeg vil heller bli banka i hjæl av balltrærProstituere meg som statssekretær Tydelig dere presser påFordi stadigContinue reading “Keiserens nye klær”

Svinaktig influensa?

For dem som har glemt hendelsesforløpet i svineinfluensaen: Les rapporten: “Ny influensa A (H1N1) 2009: Gjennomgang av erfaringene i Norge”, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/ny-influensa-a-h1n1-2009.pdf Punkt 4.6. Vaksineavtalen (side 37) er interessant:“Gjeldende Pandemiplan fra 2006 omtaler den vaksineavtalen Norge på det tidspunkt hadde med produsenten Solvay om 4 millioner doser influensavaksine. AvtalenContinue reading “Svinaktig influensa?”